Cech rzemiosł metalowych i elektrycznych

logotypy rządowe

 

CECH RZEMIOSŁ METALOWYCH I ELEKTRYCZNYCH w Szczecinie otrzymał dotację na działalność statutową z Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła 2022-2030 prowadzony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Dotacja jest przyznana na realizację zadania publicznego Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle, które będzie realizowane w ramach wniosku pn. „Wzrost aktywności rzemieślniczej Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie”.

Zadanie będzie realizowane w okresie od 01.09.2022r. do 31.08.2023r. W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące działania: Event promujący rzemiosło, Specjalistyczne kursy dla uczniów rzemiosła, Biuletyn informacyjny promujący rzemiosło, Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.