Nasi Sponsorzy wspierający Rozwój Rzemiosła w Szczecinie

podawanie dłoniRola sponsorów w działalności Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie jest nieoceniona. To dzięki ich wsparciu możemy realizować nasze cele, takie jak rozwój i promocja kształcenia. Sponsorzy umożliwiają nam organizację kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz specjalistycznych szkoleń zawodowych dla uczniów rzemiosła. Wspierają nas również w realizacji zadań publicznych, takich jak “Wzrost aktywności rzemieślniczej Cechu Rzemiosł Metalowych i Elektrycznych w Szczecinie”. Bez ich zaangażowania i wsparcia, nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak wiele. Dlatego z całego serca dziękujemy naszym sponsorom za ich nieustanne wsparcie i zaufanie.